Mannsakapsgalleri

Trygve startet med å fotografere noen etter konserten på Pakkhuset 27.8.2022.

Det mangler flere, men kanskje Trygve fortsetter fotograferingen nå r det passer, så vi får med alle etter hvert?

Del denne siden